Monday, July 07, 2003

امروز 41 برنامه براتون گذاشتم.میبینید که واقعا تعداد برنامه ها زیاده و من به تنهایی با کمبود وقت مواجه هستم . به همین خاطر از همه دوستان علاقه مندی که به اینجا سر میزنن از بزرگ و کوچیک و ... هر دوستی علاقه و وقت اینو داره که کمک کنه برام میل بزنه و بگه . خوشحال میشم از همکاری شما استفاده کنم
e_mail: april_ir@yahoo.com

No comments: